آدرس فروشگاه: لاله زار جنوبي پاساژ بوشهری

طبقه اول پلاک ۷۰

تلفن:   ۳۳۹۷۵۱۱۴ – ۳۳۹۹۴۹۶۰
تلفكس:  ۳۳۹۶۴۳۲۰