کلید محافظ جان RCD مخفف عبارت ( Residual Current Device) و یا RCCB مخفف عبارت (Residual Current Circuit Breaker) به کلید هایی گفته می شود که با نشخیص نشت جریان مدار را در کسری از ثانیه قطع کرده و مانع از صدمات جانی ناشی از نشت جریان میگردد.

اساس عملکرد کلید محافظ جان بدین گونه است که با مقایسه جریان فاز و نول (رفت و برگشت مدار) در صورت مشاهده اختلاف سریعا مدار را قطع میکند . لازم به ذکر است در مدارهای تک فاز جریان رفت و برگشت می بایست برابر باشد و اختلاف جریان فاز و نول ناشی از نشت جریان بر اثر اتصال هادی فاز با زمین اتفاق خواهد افتاد که جریان بجای عبور از سیم نول ، از طریق زمین به منبع باز میگردد . جریان نشتی ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیدا کرده است نیز بوجود آید

بر اساس استانداردهای موجود بدن انسان توانایی تحمل جریان ۳۰ میلی آمپری را در مدت زمان ۲۰۰ میلی ثانیه دارد . لذا کلید محافظ جان برای واحد های مسکونی و اداری می بایست در صورتی که مقدار جریان نشتی از ۳۰ میلی امپر تجاوز نمود عمل کرده و مدار را در کمتر از ۲۰۰ میلی ثانیه قطع نماید . در مصارف صنعتی نیاز از کلیدهای با قابلیت قطع در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی آمپر استفاده میگردد

انواع کلید های محافظ جان

همانطور که در شکل ملاحظه می فرمایید کلید های محافظ جان به ۳ دسته تقسیم می شوند

بررسی عملکرد کلید حفاظ جان در تماس مستقیم و غیر مستقیم

در تصاویر زیر نحوه عملکرد کلید محافظ جان را در حالت تماس مستقیم با هادی فاز و یا تماس غیر مستقیم از طریق بدنه تجهیزات الکتریکی را مشاهده می نمایید

  عملکرد کلید حفاظ جان در تماس مستقیم

  

عملکرد کلید حفاظ جان در تماس غیر مستقیم