کابل تخصصی

بررسی شبکه صنعتی پروفی باس  شبکه صنعتی Profibus یک استاندارد ارتباطی در اتوماسیون صنعتی است که برای فرآیندهای اتوماسیون دیجیتال و آنالوگ( Factory Automation و Process Automation ) مورد استفاده قرار میگیرد. لغت Profibus از سر واژه های عبارت Process ادامه مطلب…